loader

Obec / mesto

  • zriaďovať nemocnice môže aj tvoja obec
  • celkovo zabezpečuje podmienky na zdravý spôsob života svojich obyvateľov
  • obec má na starosti aj  miestny cintorín
  • plní si rôzne úlohy súvisiace s ochranou pred hlukom či alkoholizmom a fajčením

Kraj (VÚC)

  • kraj určuje, koľko si zaplatíš za prednostné vyšetrenie
  • určujú taktiež ku ktorému doktorovi alebo zubárovi pôjdeš podľa toho, na ktorej ulici bývaš (lekára si môžeš vybrať sám/sama)
  • kraj vydáva povolenia na prevádzkovanie ambulancií, nemocníc či polikliník
  • schvaľuje ordinačné hodiny
  • vo všeobecnosti, dávajú pozor na kvalitu zdravotnej starostlivosti