loader

Obec / mesto

  • stará sa o územné plánovanie, ktoré hovorí o tom ako bude tvoja obec vyzerať o 20 rokov
  • obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania, aby si mal aj ty vhodné podmienky na bývanie
  • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok
  • vykonáva investičnú činnosť, aby zabezpečila tvoje potreby
  • má na starosť riadne hospodárenie s majetkom obce
  • má na starosti výstavbu, správu a údržbu verejných priestranstiev, kultúrnych, športových a iných zariadení

Kraj (VÚC)

  • obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady kraja, ktorý určuje ako bude vyzerať za 20 rokov
  • vykonáva vlastnú investičnú činnosť v tvojom záujme
  • obstaráva a schvaľuje program rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb