loader

Obec / mesto

  • buduje a udržiava športoviská na sídliskách či v areáloch základných škôl
  • organizuje športové podujatia, kde môžeš vyskúšať svoju kondičku 
  • spolupracuje s inštitúciami, aby aj u teba doma bolo viac športových možností

Kraj (VÚC)

  • koordinuje rozvoj telesnej kultúry a športu aj u teba
  • zvelaďuje a stará sa aj o tvoj stredoškolský športový areál
LOGO-biele
Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)​