loader

Obec / mesto

  • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok, ktoré môžeš navštevovať
  • zriaďuje mestské kultúrné centrá, ktoré tvoria podujatia v tvojom meste
  • má na starosti správu kamenných kín, knižníc, galérií, amfiteátrov, kultúrnych domov, aby si sa vedel aj kultúrne vyžiť
  • poskytuje lokálne noviny a televíziu, aby si bol informovaný o dianí v obci
  • môže finančne podporovať alebo organizovať kultúrne podujatia (koncerty, slávností, letné kino), vďaka ktorým sa nenudíš

Kraj (VÚC)

  • zriaďuje múzea, divadlá, osvetové strediská, ktoré môžeš navštíviť
  • je zriaďovateľom krajských knižníc a galérií
  • vytvára kreatívne centrá na podporu rozvoja lokálnych komunít a kultúry
  • vďaka krajskej hvezdárni a planetáriu máš vesmír ako na dlani
  • určuje výšku poplatkov v miestach, ktoré zriaďuje
LOGO-biele
Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)​