loader

5,9 miliardy EUR / rok

obce

2 miliardy EUR / rok

kraje
cesty II. a III. triedy (hlavné ťahy)
denné centrá, nocľahárne
detské ihriská, kúpaliská, športové haly
hvezdárne a planetária
knižnice, kamenné kiná
kultúrne domy, amfiteátre
lokálne noviny a televízie
materské a základné školy
mestská hromadná doprava
miestne komunikácie (bočné cesty)
múzeá, divadlá a galérie
pamiatky
parkovanie
polikliniky
povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení
prímestská autobusová doprava
rekreačné cyklotrasy po okolí
starostlivosť o verejnú zeleň
stredné školy, špeciálne školy
stredoškolské internáty
turizmus a cestovný ruch v regióne
verejné priestory
verejné vodovody a kanalizácia
vnútromestské cyklotrasy
vývoz a separácia odpadu
základné umelecké školy a centrá voľného času
zariadenia pre seniorov
LOGO-biele
Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)​