loader

Kedy budú spojené voľby 2022 (komunálne voľby so župnými voľbami)?

Voľby do orgánov samosprávnych obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00.

Môžem ísť voliť?

Právo voliť do orgánov samosprávy obce máš, ak máš trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb si dovŕšil 18 rokov.

Čo sa deje po príchode do volebnej miestnosti?

Po príchode do volebnej miestnosti musíš predložiť občiansky preukaz. Volebná komisia si ťa overí v zozname voličov. Keď je všetko v poriadku, tak ti dajú prázdnu modrú obálku a dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi – jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Dostaneš aj bielu obálku a dva biele hlasovacie lístky – jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdíš osobitne v každom zozname voličov vlastnoručným podpisom. Premiestniš sa do volebnej kabínky (osobitného miesta určeného na úpravu lístkov) a nech sa páči, môžeš voliť.

Ako mám správne hlasovať co voľbách do orgánov samosprávneho kraja?

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja môžeš zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených (počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku). Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja môžeš zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Oba lístky potom vložíš do modrej obálky.

Ako mám správne hlasovať vo voľbách do orgánov samosprávnych obcí?

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva môžeš zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených (počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku). Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta) môžeš zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Oba lístky potom vložíš do bielej obálky.

Odhlasoval som, čo teraz?

Opustíš volebnú kabínku (osobitný priestor na hlasovanie) a vložíš modrú obálku do modrej schránky a bielu obálku do bielej schránky. Odídeš z volebnej miestnosti a môže byť spokojný, spravil si niečo nielen pre seba, ale aj pre svojich blízkych. Super.

Pomýlil som sa pri krúžkovaní, čo teraz?

Ak sa ti stane, že počas krúžkovania spravíš chybu, tak môžeš poprosiť prítomnú volebnú komisiu, aby ti vydala nový hlasovací lístok.

Kedy je hlasovací lístok neplatný?

Dávaj si bacha na niektoré veci. Hlasovací lístok môže byť aj neplatný. Napríklad v týchto prípadoch: ak vložíš hlasovací lístok do nesprávnej obálky ak vložíš obálku do zlej schránky na hlasovanie pre voľby

Kde nájdem viac informácii o voľbách?

Zdrojov je veľmi veľa, ale ak budeš hľadať viac informácii a chceš si byť istý, že ide o pravdivé informácie, tak sa mrkni rovno na stránku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

LOGO-biele
Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)​