loader

Obec / mesto

  • má na starosti výstavbu a údržbu miestnych ciest, po ktorých potom môžeš pohodlne jazdiť
  • zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu, ktorá ti uľahčuje cestovanie
  • buduje cyklotrasy na zvýšenie bezpečnosti pri pohybe mestom
  • vydáva rozhodnutia na zvláštne užívanie ciest, napríklad keď sa kope prípojka, aby si mohol mať vodu či plyn

Kraj (VÚC)

  • stará sa o cesty II. a III. triedy
  • zabezpečuje prímestskú autobusovú dopravu, aby si sa vedel dostať do svojej obce či práce
  • určuje ako často chodí autobus do tvojej obce (či 3x za deň alebo viac)
  • môže ovplyvniť aj cenu cestovného v autobusoch, ktorú zaplatíš
  • zriaďuje rekreačné cyklotrasy po okolí
LOGO-biele
Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)​