loader

Obec / mesto

  • prevádzkuje turistické informačné centrum, ktoré ti vie pomôcť pri tvojich cestách
  • vypracúva programy cestovného ruchu
  • koordinuje spolupráce pri zlepšení cestovného ruchu v tvojej obci

Kraj (VÚC)

  • môže založiť krajskú organizáciu, ktorá sa venuje cestovnému ruchu v tvojom kraji 
  • vytvára podmienky na osvetu a výchovu v tvojom kraji k podnikaniu v cestovnom ruchu
  • spolupracuje s ďalšími orgánmi, aby sa nastavila štátna politika cestovného ruchu v našej krajine
  • podporuje rozvoj cezhraničnej, medziregionálnej a nadnárodnej spolupráce v cestovnom ruchu
  • spolupracuje s Radou vlády SR a podieľa sa na tom ako sa naša krajina prezentuje v zahraničí
LOGO-biele
Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)​