loader

1. Nie je mi jedno, čo sa deje okolo mňa.

2. Voľby môžu veľa zmeniť. V dobrom aj v zlom!

3. Demokracia mi dáva právo ísť voliť, chcem ho využiť.

4. Voľby sú jednou z možností, kedy môžem zasiahnuť do spôsobu riadenia obce a kraja.

5. Obec a kraj rozhodujú o veciach, ktoré sa ma priamo týkajú.

6. Platím dane, chcem aspoň nepriamo rozhodnúť ako sa s nimi naloží.

7. Pár minút, ktoré venujem voľbám, môže výrazne ovplyvniť mňa i mojich blízkych.

8. Svojím hlasom vyjadrím aké smerovanie vo svojej obci a kraji si prajem.

9. Chcem mať právo kritizovať dianie u nás na nasledujúce štyri roky. Ak nepôjdem voliť, tak sa ho zriekam.

10. Nechcem nechať iných rozhodnúť o tom v akom prostredí budem žiť.

Pridaj sa ku mne a poď voliť!

LOGO-biele
Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)​